Wat kost een uitvaart is een vraag die nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Want meer dan ooit weerspiegelt het laatste afscheid het leven van de overledene. Werk, hobby’s en bijvoorbeeld favoriete vakanties zorgen steeds vaker voor een uniek, persoonlijk ingevuld afscheid.

Rond begrafenis of crematie ligt weinig meer vast. De wensen lopen uiteen en de mogelijkheden zijn legio. Dat is prachtig. Want in principe is tegenwoordig praktisch alles mogelijk om bij het afscheid recht te doen aan uw dierbare. De nabestaanden putten er vaak troost uit en het kan helpen bij de rouwverwerking.

Wat kost een uitvaart: begrafenis of crematie?

De keerzijde is dat het door die persoonlijke invulling lastig is om een eenduidig antwoord te geven op de vraag: wat kost een uitvaart? Om te beginnen hangt de prijs samen met de keuze voor een begrafenis of crematie. Een begrafenis is over het algemeen duurder dan een crematie. Onder meer door te betalen grafrechten, onderhoudskosten voor het graf en kosten voor een grafsteen.

Afscheidsbijeenkomst

Ook van grote invloed op de kosten is de afscheidsbijeenkomst. Hoeveel mensen zijn daarbij aanwezig? Dat aantal bepaalt bijvoorbeeld hoeveel rouw- en bedankkaarten moeten worden verstuurd. Hoe lang de aula of kerk, en de koffiekamer moeten worden gereserveerd. En hoe hoog de rekening van de catering zal uitvallen.

Basiskosten

Basiskosten zijn die kosten die niet te vermijden zijn. Denk aan de laatste verzorging, een kist of lijkwade, rouwvervoer, opbaren thuis of in een uitvaartcentrum. En natuurlijk aan de tarieven verbonden aan begraven of cremeren. Vraagt u zich af: wat kost een uitvaart? Dan moet u in elk geval hiermee rekening houden.

Onder de basiskosten vallen ook de diensten van de begrafenisondernemer. Iemand die in deze moeilijke dagen voor u klaarstaat. Die een luisterend oor heeft, maar ook weet wat er moet gebeuren. Iemand die de uitvaart en alles wat daarbij komt kijken perfect regelt en organiseert. Precies volgens de wensen. Iemand als Alberta Vink van Infina Uitvaartzorg. Infina Uitvaarzorg rekent één tarief voor de complete dienstverlening.

Voor de basiskosten moet u gemiddeld rekenen op zo’n 4.000 – 5.000 euro.

Kosten voor persoonlijke wensen

De kosten voor persoonlijke wensen zijn deels heel gebruikelijk, maar in feite niet strikt noodzakelijk. Denk aan drukwerk (rouw- en bedankkaarten), bloemen op de kist, koffie en cake voor de belangstellenden. Maar de wensen kunnen ook persoonlijker en luxer zijn. Speciaal rouwvervoer, een bijzondere locatie, live muziek, broodjes en soep of juist een lekker drankje en een hapje. Een livestream van de uitvaart. Er is tegenwoordig zoveel mogelijk.

U begrijpt: voor persoonlijke wensen is het moeilijk een indicatie van de kosten te geven. Rekent u voor de uitvaart in totaal op een gemiddeld bedrag van zo’n 6.000 tot 8.000 euro.

Eerlijke Uitvaart, reële kosten

De uitvaartverzorger is een belangrijke factor als het gaat om de vraag: wat kost een uitvaart? Een uitstekende keuze is een uitvaartverzorger aangesloten bij het platform Eerlijke Uitvaarten. Een garantie voor duidelijkheid en transparantie in tarieven, en voor reële prijzen.

Alberta Vink van Infina Uitvaartverzorging is zo’n uitvaartverzorger die het predicaat Eerlijke Uitvaarten mag voeren. Zij berekent de kosten voor bijvoorbeeld bloemen, drukwerk, kist, vervoer en dergelijke één op één aan u door. Zonder marges, op- of toeslagen. Het staat u altijd vrij om haar inkoopfacturen in te zien. Dit alles betekent dat Alberta onafhankelijk is, betrouwbaar en eerlijk, en dat ze transparant werkt. En dat u nooit te veel betaalt. Dat scheelt.

Vast staat wel dat aan een uitvaart hoge kosten zijn verbonden. En het mag duidelijk zijn dat het lastig is om in zijn algemeenheid concrete bedragen te noemen. Maar u bent altijd welkom om contact op te nemen voor een indicatie van de kosten.

Concrete begroting

Vraagt u zich af: wat kost een uitvaart, omdat u er binnen afzienbare tijd voor komt te staan? Wilt u graag weten waaraan u exact toe bent? Neemt u dan gerust contact op met Alberta Vink van Infina Uitvaartzorg, voor een gesprek over een zogenoemde voorregeling. Daarin legt u samen de wensen vast, met een concrete begroting van de kosten. Dat geeft rust. Voor alle betrokkenen.

24/7 bereikbaar 06 – 514 531 37